บริษัท เค.อินเตอร์ คอนโทรล จำกัด

ก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ.2543 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบและติดตั้งตู้ MBD, ตู้ MCC, ตู้ควบคุมไฟฟ้าต่างๆ, รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม, ระบบประหยัดพลังงาน, ระบบควบคุมด้วย Scada รวมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังรับซ่อม ปรับปรุงแก้ไขระบบควบคุมไฟฟ้าสำหรับเครื่องจักรในสายการผลิต และให้บริการทางด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบควบคุมไฟฟ้าต่างๆ โดยมีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์และมีความรู้ความชำนาญทางด้านวิศวกรรมเป็นอย่างดี

K.Inter Control Co.,Ltd.

Established in April 2000, we are in the business of designing and installing MBD Cabinets, MCC Cabinets, Electrical Control Cabinets. We are also a contractor of Industrial Plants Electrical, Energy Saving Systems, Scada Control Systems. Including a supplier of factory electrical equipments.
In addition, We also provide repair of electrical control systems for machines in production line, provides maintenance services for electrical control systems with a team of experienced and knowledgeable engineering expertise.